สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   P.E.N. International Thailand-Centre Under the Royal
   Patronage of H.M. The King.

  
                                 
THAI/ENG     
   
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้สนใจหรือสมาชิกท่านใดต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์สามารถโทรศัพท์หรืออีเมล์มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้

  สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  อาคารใหม่สภาสตรี ๒ สี่แยกถนนพิชัย ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
  โทร.๐๒-๒๑๘-๗๔๙๒ โทรสาร ๐๒-๒๕๕-๕๑๖๐
  อีเมล์: Trisilpa.B@chula.ac.th

ี้

 
 
เพื่อนบ้าน
สำนักพิมพ์
 
ร้านหนังสือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ©2006-2007 P.E.N. International Thailand-Centre Under the Royal Patronage of H.M. The King. All rights reserved.
  2 Pichai Road. Dusit. Bangkok THAILAND 10300 Tel.02-218-7492 Fax.02-255-5160       e-mail: Trisilpa.B@chula.ac.th
        

  สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  อาคารใหม่สภาสตรี ๒ สี่แยกถนนพิชัย ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
  โทร.๐๒-๒๑๘-๗๔๙๒ โทรสาร ๐๒-๒๕๕-๕๑๖๐
  อีเมล์: Trisilpa.B@chula.ac.th